Název firmy:
CARPOINT Karlovy Vary s.r.o.
Sídlo firmy:
Chebská 55
CZ-36006 Karlovy Vary
Právní forma:
Telefon:
+420 353 505 920
Fax:
E-mail:
IČO:
29107164
Soudní příslušnost:
OR v Plzni, oddíl C vložka 25202
DVR:
DIČ:
CZ29107164
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: